Van giảm áp Nitơ model HPI904 là loại van dùng để điều chỉnh áp suất khí Nito từ bình khí có áp suất cao sang đầu ra thấp. Cung cấp khí cho thiết bị, máy móc một cách ổn định và an toàn nhất.