Phân biệt Hiệu chuẩn, Kiểm định và Hiệu chỉnh

Việc sử dụng các dụng cụ đo lường giúp ích rất nhiều cho con người trong các lĩnh vực đời sống, sức khỏe và nghiên cứu khoa học. Để đảm bảo độ chính xác của kết quả đo, chúng ta cần hiệu chỉnh, kiểm định và hiệu chỉnh. Tên gần như giống nhau, nhưng khái niệm và mục đích của chúng hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách phân biệt đâu là hiệu chuẩn, đâu là hiệu chuẩn và đâu là kiểm định.

Hiệu chuẩn là gì?

Hieuchuanlagi

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định và thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo lường. Từ đó đánh giá sai số của đại lượng cần đo và các đặc tính kỹ thuật, giá trị đo khác. Không bắt buộc phải hiệu chuẩn Theo kết quả hiệu chuẩn, khách hàng quyết định xem thiết bị có còn được sử dụng hay không.

Giải thích các khái niệm trong hiệu chuẩn

Chuẩn đo lường: dùng để chỉ khái niệm phương tiện kỹ thuật dùng để biểu thị và duy trì đơn vị đo lường được đo. Nó được dùng làm chuẩn để so sánh với các dụng cụ đo lường hoặc các chuẩn đo lường khác.

Mục đích của hiệu chuẩn là để làm gì

Thực hiện hiệu chuẩn để duy trì các giá trị của hệ quy chiếu và hệ thống dụng cụ đo đang được sử dụng. Mối liên hệ giữa chúng và chuẩn đo lường sẽ đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác của phép đo.

Xác định sai số của dụng cụ đo để điều chỉnh dụng cụ đo phục vụ cho việc tính toán đo lường. Đảm bảo độ tin cậy của các phương tiện để cung cấp kết quả đo có độ chính xác cao.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn phát hiện hoặc dự đoán lỗi và sửa chữa các thiết bị đo kịp thời. Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngành, quốc gia hoặc quốc tế

Hiệu chỉnh là gì?

hieuchinhlagi

Hiệu chuẩn là hoạt động sửa chữa các khuyết tật của máy móc, thiết bị để chúng có độ chính xác và độ tin cậy cần thiết.

Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?

Do đó, hiệu chuẩn thiết bị đo lường là hành động kiểm tra và nếu cần thiết, điều chỉnh để cung cấp đầu ra đồng bộ với đầu vào trong phạm vi đo đã chỉ định. Nếu nó không được hiệu chuẩn phù hợp để cung cấp kết quả đo chính xác, bất kỳ thiết bị hiện đại nào cũng sẽ trở nên vô dụng..

Kiểm định là gì?

kiemdinhlagi

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật nhằm xác định, đánh giá sự phù hợp của các phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng cụ thể hay không. Kết quả sẽ do cơ quan kiểm định nhà nước xác định được là đạt hoặc không đạt.

Kiểm định là hoạt động mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo nằm trong “Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định” theo nội dung quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc kiểm định chỉ được một đơn vị cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thực hiện trong phạm vi được chỉ định.

Thiết bị đo sau khi kiểm định là đạt yêu cầu sẽ được dán tem kiểm định. Hoặc sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định từ cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc các cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có chúng có giá trị pháp lý trong cả nước.

Điểm giống và khác nhau giữa hiệu chuẩn và kiểm định là gì?

Giống nhau giữa hiệu chuẩn và kiểm định: Cả hai đều là hành động so sánh một dụng cụ đo lường với một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ sai số. Cùng với các đặc tính kỹ thuật và đo lường khác của dụng cụ đo.

Sự khác biệt giữa các phương pháp hiệu chuẩn và kiểm định: Luật yêu cầu xác minh bắt buộc, trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện. Dựa trên kết quả hiệu chuẩn, khách hàng quyết định có tiếp tục sử dụng thiết bị đo hay không.

Phân biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh về bản chất là hai hoạt động quản lý hoàn toàn khác nhau. Một khía cạnh của hiệu chuẩn là đánh giá sai số và kiểm tra độ chính xác của máy móc và thiết bị đo. Mặt khác, đó là hiệu chỉnh hiệu chuẩn, khi cần thiết, thiết bị được hiệu chuẩn để có được độ chính xác đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *