LKTECH

L&K TECH cung cấp đa dạng các dịch vụ:

  • Tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống cung cấp khí
  • Dịch vụ hàn khuôn mẫu sử dụng máy hàn laser