LKTECH

L&K TECH cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế thi công và lắp đặt hệ thống cung cấp khí cho các ngành công nghiệp:

  • Cơ khí
  • Dầu khí
  • Hoá chất phòng phân tích, thí nghiệm